PODMIENKY PRE POUŽITIE

PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE PODMIENKY
PRE POUŽITIE, PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

Prečítajte si prosím tieto podmienky pre použitie pred použitím stránky alebo služieb dostupných na stránke. Návštevou alebo používaním stránky, alebo nákupom z webu, potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami použitia na tejto stránke.

Návštevou webu alebo prezeraním si akéhokoľvek obsahu na webe a / alebo pri nákupe na webe, prehlasujete a zaručujete, že ste čítali, porozumeli, máte právnu spôsobilosť, a súhlasíte s týmito podmienkami pre použitie. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte prosím stránku.

Tieto podmienky sa týkajú všetkých výrobkov predávaných výhradne spoločnosťou Nidora LLC prostredníctvom webovej stránky http://www.nidora.com/. Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok musia byť potvrdené spoločnosťou Nidora LLC. Akékoľvek ďalšie podmienky použitia sú vylúčené. Každý užívateľ, ktorý využíva služby obchodu súhlasí a zaväzuje sa bez výnimky dodržiavať podmienky stanovené v tomto dokumente. Ak niekto nesúhlasí s týmito podmienkami, musí upustiť od používania služieb tohto obchodu a od akýchkoľvek transakcií s týmto obchodom. Odoslanie objednávky znamená súhlas s týmito podmienkami použitia.

І.OBJEDNÁVKY:
Objednávky musia byť doručené prostredníctvom internetu, keď vyplníte príslušný objednávkový formulár, ktorý možno nájsť na http://www.nidora.com/. Vašu objednávku prijmeme v čase, kedy dostanete potvrdzovací e-mail od spoločnosti NIDORA. Informácie o objednávke sú k dispozícii na obrazovke užívateľa po dokončení objednávky a sú zasielané e-mailom na e-mailovú adresu registrovaného užívateľa.

II. CENY A AKCIE:
Všetky ceny na stránke sú konečné. V prípade pokračovania akcie budú mať naši zákazníci možnosť získať zľavu z ceny výrobku. Ceny produktov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcim bude účtovaná cena výrobku, ktorá je aktuálna v čase nákupu.

ІІІ. Cieľ:
Produkt vám dodáme kdekoľvek na území Spojeného kráľovstva. Produkty budú zaslané kuriérom na adresu, ktorú ste uviedli v objednávkovom formulári. Spôsob platby je CC (kreditná karta). V oblastiach, kde nie je možné odoslať objednávku kuriérom, je dodacia lehota podľa britskej pošty. Preprava sa bude vykonávať denne, okrem víkendov a sviatkov

ІV. VRÁTENIE:
Nároky na vrátenie tovaru alebo zrušenie sú zasielané na e-mail: support@nidora.com. V reklamácii zákazník uvádza dôvod. Vyhradzujeme si právo neprijať reklamáciu kupujúceho, ak dôvody jeho / jej sťažnosti budú označené za neadekvátne.
Vrátený výrobok musí byť v rovnakom stave, v akom ste ho dostal (ako nový), bez otvorenia alebo porušenia krytu, ako úplne pôvodný balík v čase, keď ste ho dostali. Na akceptáciu reklamácie musíte uviesť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne výrobok zakúpila a ktorej podrobnosti sú uvedené v operačnom kóde. Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar a žiadať o náhradu za iný produkt, alebo vrátenie peňazí, v dvoch prípadoch:
1. V prípade preukázania viny našej spoločnosti (dostanete zlý výrobok alebo s chybami kvality), by mal zákazník výrobok vrátiť do desiatich (10) dní odo dňa dodania bez nákladov za dopravu.
2.Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva z niektorej z vyššie uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo na kompenzáciu. Ak je sťažnosť potvrdená, zákazník môže vrátiť tovar do desiatich (10) dní odo dňa doručenia. V tomto prípade sa všetky náklady na dopravu, ako aj akýkoľvek rozdiel v cene produktu hradené zákazníkom. Vo všetkých prípadoch by mal byť výrobok v takom stave, ako keď bol prijatý zákazníkom, kompletný, bez poškodenia a vo svojom pôvodnom obale. Ak nie je vrátený do desiatich (10) dní, potom naša predajňa nie je povinná prijať žiadnu reklamáciu. V súlade s podmienkami pre použitie a prijatím vráteného výrobku má zákazník právo získať buď iný výrobok rovnakej hodnoty alebo náhradu. Náhrada zákazníkovi bude vyplatená do deväťdesiatich (90) dní od dátumu prijatia produktu. V prípade opakovaných reklamácií alebo v prípade, ak naša spoločnosť na základe vlastného uváženia uzná, že zákazník zneužíva právo na vrátenie produktu, je oprávnená odmietnuť vrátenie výrobku aj keď budú tieto podmienky splnené.
Tieto podmienky sa nedotknú práv spotrebiteľov ustanovených zákonom.

V. VAŠE POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:
Ste zodpovedný za výber vášho produktu a jeho vhodnosť na vami určené účely.
Zákazník nesmie poškodiť ani sa pokúšať poškodiť integritu a/alebo dostupnosť služieb spoločnosti.
Musíte udať správne meno, rodné meno, tel. číslo, e-mail a poštovú adresu.
Platíte cenu za objednaný tovar.
Buďte dostupný, alebo poverte niekoho na prebratie zásielky, v čase jej dodania.
Nefalšujte objednávky.
Nefalšujte názory na výrobok, ani nedávajte nesprávne informácie.

VI. OBCHODNÉ PODMIENKY
Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo aktualizovať tieto podmienky, ale toto právo nemá vplyv na súčasné podmienky, ktoré zákazník akceptoval pri vykonaní objednávky. Úprava alebo obnovenie podmienok bude účinná od okamih, kedy vás o nej budeme informovať. Kontrolujte pravidelne prosím zmeny obchodných podmienok v sekcii podmienok na tejto stránke.

VІІ. PLATNÉ ZÁKONY
Táto zmluva sa riadi európskym a britským právom, najmä právom riadiacim e-podnikanie, predaj na diaľku a ochranu spotrebiteľa, a bude podliehať výlučnej právomoci súdov v mieste vzniku našej spoločnosti.

VІІІ. VÝROBKY
Tieto výrobky, ktoré sú na stránkach obchodu sú vysoko kvalitné a spĺňajú všetky požadované špecifikácie. Tiež sú preskúšavané z hľadiska kvality a využitia. Za akékoľvek iné použitie, než pre ktoré sú navrhnuté a vyrobené je zodpovedný výhradne príjemca.Prečítajte si prosím toto vzdanie sa nároku a obchodné podmienky pred zakúpením výrobku.

IX. OCHRANA SÚKROMIA
Osobné údaje zákazníkov na našich webových stránkach sú prísne dôverné a slúžia len na vykonávanie uvedených činností a pre informačné účely. Keď nám predložíte osobné údaje, znamená, že ste starší ako 18 rokov a súhlasíte s ich používaným v našej spoločnosti. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon a orgány činné v trestnom konaní.

Pri chudnutí môžte NIDORA® veriť