Klinicky preukázané

NIDORA® je založená na viac ako 20 rokov výskumu

Dr Stephen Hill je vysoko uznávaný neurológ, študoval účinky vôňí a chuťí na chudnutie a stravovacie návyky viac ako 20 rokov. Viedol početné klinické výskumy a študoval účinky vôňí a chuťí. Výsledky, ktoré nazbieral počas jeho dlhej lekárskej činnosti mu umožnil vytvorenie riešenia a sposobu ako schudnúť.


No other weight-loss product has such extraordinary clinical results.

Žiadny iný systém na chudnutie nemá také vynikajúce klinické výsledky

Po dobu 6 mesiacov, 1000 žien a 1000 mužov si sypalo kryštály bez príchutí na všetko čo jedli. Každý kus jedla, každý malý hryz, každá miska cereálií a každá miska zmrzliny... Výskumníci boli informovaní, že 2000 ľudí bralo produkt (NIDORA®) alebo placebo, ale oni o tom nevedeli. 100 ľudí z 2000 netestovali výrobok, ale dostali placebo. A tiež nevedeli, čo dostali. Účastníci nemuseli meniť svoj normálny stravovací a/ alebo cvičebný program.

Takže máme dve skupiny, ktoré sa zúčastnili klinickej štúdii. Skúšobná skupina, ktorá dostala výrobok na testovanie a kontrolná skupina, ktorá dostala placebo - zmes, ktorá vyzerá ako testovací výrobok, ale nemá žiadny vplyv na organizmus. Je nevyhnutné mať kontrolnú skupinu, pretože výskumníci môžu porovnávať svoje výsledky s tými, zo skúšobného skupiny a rozhodnúť, že produkt je skutočne lekársky aktívny.

Výskumníci odvážili účastníkov na začiatku štúdie, a potom znovu na konci štúdie. Výsledky sú znázornené na prvom diagrame. 1900 ľudí, ktorý sa zúčastnili klinickej štúdii a dokončili program ako testovacia skupina sa znížila hmotnosť v priemere o 15 kg. Účastníci dosiahli tieto výsledky, bez toho by sa zúčastnili špeciálneho cvičebného režimu a/alebo diety. 100 ludí z kontrolnej skupine stratili v priemere len 1 kg.

Štúdia bola robená dvakrát, uskutočnená nezávislým laboratóriom, v ktorej účastníci stratili v priemere 12 kg. V tejto štúdii, bolo 100 mužov a 100 žien rozdelené do dvoch skupín - jednej bola daná NIDORA® a ďalšia dostala placebo. Ani jedna zo skupín nevedela, ktorá skupina dostáva NIDORA® a ktorá placebo. O tom bol infomovaný iba nezávislý pozorovateľ. Nezávislé výsledky ukázali, že ľudia z testovacej skupiny schudli v priemere o 12 kg. Výsledky sú znázornené na druhom diagrame. Účastníci placebovej skupiny vlastne pribrali v priemere 200-300 g. Účastníci boli upozornený, aby nemenili svoj existujúci stravovací a/alebo cvičebný program.


Na jednej z najväčších klinických štúdý, ktorá bola uskutočnená na produkte na chudnutie bez predpisu,
bolo preukázaná účinnosť produktu NIDORA®.

Klinické štúdie vyžadujú existenciu dvoch skupín - skúšobná skupina a kontrolná skupina. Skúšobná skupina dostala produkt a kontrolná skupina - placebo. Ani jedna z nich nevedela čo berie. To je nevyhnutné pre výskumníkov aby vedeli určiť, či je produkt medicínsky aktývny a nespočíva na psychologických základoch.

Výskum NIDORA® priniesol klinicky overené výsledky, pretože boli uskutočnené dve nezávislé štúdie. V prvej štúdii dve rôzne skupiny nevedeli čo dostávali, výskumníci však o tom vedeli. Ani v rámci druhej klinickej štúdie výskumníci ani účastníkov neboli informovaný, ktorá zo skupín berie NIDORA® a ktorá placebo. Nezávislý pozorovatelia o tom vedeli. Typ druhého výskumu sa nazýva dvojito-slepá. Dvojito-slepá štúdia znížila pravdepodobnosť manipulácie výsledkov s cieľom ukázať produkt v lepšom svetle. Oba testy vykázali pozitívne výsledky pre efekt chudnutia s NIDORA®.

Pri chudnutí môžte NIDORA® veriť