Kliniškai patvirtintas

NIDORA ® paremtas daugiau nei 20 metų moksliniais tyrinėjimais.

Dr Stephen Hill, žymus neurologas, daugiau nei 20 metų jis studijavo kvapo ir skonio poveikį svoriui ir valgymo įpročiams. Jis atliko daugybę klinikinių tyrimų, tiriant
kvapo ir skonio poveikius. Rezultatai, kuriuos jis surinko per savo ilgą medicinę praktiką, suteikė galimybę sukurti pirmą tokio pobūdžio lieknėjimo preparatą.


No other weight-loss product has such extraordinary clinical results.

Jokia kita lieknėjimo sistema neturi tokių aiškių klinikinių rezultatų.

Per 6 mėnesių laikotarpį, 1000 moterų ir 1000 vyrų apibarstė kvapniuosius, beskonius kristalus ant viso maisto kurį jie valgė. Kiekvienas maisto gabalėlis, kiekvienas kasnelis, kiekvienas dubenėlis sausų pusryčių ir kiekvienas ledų dubenėlis ... Niekas iš šių 2000 asmenų nežinojo, ar jie vartojo produktą (NIDORA®) ar placebą, tačiau tyrėjai žinojo. 100 žmonių, tarp 2000 nevartojo produkto, o tik placebą. Jie taip pat nežinojo, kas jiems buvo duodama. Be to, dalyvių nebuvo reikalaujama pakeisti savo maitinimosi įpročių ir / arba pratimų programos.

Taigi, mes turime dvi grupes dalyvaujančias klinikiniame tyrime. Tiriamoji grupė, ta kuri vartos produktą, kuris tiriamas, kontrolinės grupės tiriamieji vartos placebą - paprastą produktų mišinį, jokiu būdu neveikianti organizmą. Būtina turėti kontrolinę grupę, nes mokslininkai gali palyginti savo rezultatus tarp bandomųjų grupių ir gali nuspręsti, ar produktas yra mediciniškai aktyvus.

Mokslininkai pasvėrė dalyvius tyrimo pradžioje, tada vėl- tyrimo pabaigoje. Rezultatai iliustruoti pirmojoje diagramoje. 1900 žmonės, dalyvavę klinikiniame tyrime bandomojoje grupėje, užbaigę programą neteko vidutiniškai 15 kg. Dalyviai pasiekė šiuos rezultatus be specialų pratimų ar dietą. 100 kontrolinės grupės dalyvių vidutiniškai numetė 1 kg.

Po šio tyrimo, taip pat buvo atliktas dar vienas, nepriklausomos laboratorijos tyrimas, kuriame dalyviai neteko vidutiniškai 12 kg. Šiame tyrime, 100 vyrų ir 100 moterų buvo atskirti į dvi grupes - vienai buvo duodama NIDORA®, o kitai buvo skiriama placebo. Nė viena iš grupių ir taip pat mokslininkai nežinojo, kuri grupė vartojo NIDORA® ar placebą. Atsakymą žinojo tik nepriklausomas stebėtojas. Nepriklausomi rezultatai parodė, kad žmonės iš tiriamosios grupės neteko vidutiniškai 12 kg. Rezultatai yra parodyti 2 diagramoje. Tie, placebo grupėje iš tikrųjų priaugo vidutiniškai 200-300 g. Dalyviams buvo liepta nekeisti savo maitinimosi įpročių ir / arba pratimų programos.


NIDORA® įrodytas veiksmingu, vienu didžiausių kada nors atliktų klinikinių tyrimų metu preparatu, be receptinių lieknėjimo produktų tarpe.

Klinikiniai tyrimai reikalauja dviejų grupių - tyriamosios grupės ir kontrolinės grupės. Tiriamoji grupė vartoja tiriamą produktą, o kontrolinė grupė - placebą. Abi grupės nežino, ką jie vartoja. Mokslininkams būtina nustatyti, kad produktas yra tikrai mediciniškai aktyvus, o ne remiasi psichologiniu pagrindu.

NIDORA® kliniškai patvirtinti rezultatai pasitvirtino, dėl dviejų nepriklausomų tyrimų. Visų pirma, dvi skirtingos grupės nežinojo, ką jie naudoja, tačiau mokslininkai žinojo apie tai. Antrojo klinikinio tyrimo mokslininkų ir dalyvių grupė nebuvo informuota kas vartoja NIDORA® ar placebą. Nepriklausomas stebėtojas buvo informuotas. Antrojo tyrimo tipas yra vadinamas akluoju tyrimu. Aklasis tyrimo būdas sumažina galimybę manipuliuoti rezultatais, siekiant įrodyti, kad produktas yra veiksmingas. Abu bandymai davė teigiamų rezultatų, svorio netekimo poveikį vartojant NIDORA®.

Galite pasikliauti NIDORA®