Üldtingimused

ENNE TELLIMIST PALUN LUGEDA HOOLIKALT TINGIMUSI JA REEGLEID

Palun lugege enne selle lehekülje või leheküljel pakutavate teenuste kasutamist hoolikalt kasutamistingimusi. Lehekülje külastamisel, kasutamisel või ostu sooritamisel loetakse teid nõustunuks antud lehekülje tingimustega.

Lehekülje külastamise, sisu vaatamise ja/või leheküljel ostu sooritamisega kinnitate ja tagate, et olete õigusvõimeline ning et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud lehekülje tingimustega ning et olete nimetatud tingimustega õiguslikult seotud. Kui te ei nõustu antud tingimustega, palun ärge kasutage lehekülge.

Need tingimused kehtivad kõikidele ainult Nidora LLC poolt müüdavatele toodetele veebisaidil http://www.nidora.com/ . Mistahes kõrvalekaldumine nendest tingimustest kinnitatakse Nidora LLC poolt. Mistahes teised tingimused ei kehti. Iga külastaja, kes siseneb poodi ja kasutab poe teenuseid, loetakse ilma igasuguste eranditeta siinkohal toodud tingimustega nõustunuks ning neid täitma kohustatuks. Kui keegi ei nõustu antud Tingimustega, peab ta hoiduma poe teenuste kasutamisest ning poega tehingute sõlmimisest. Tellimuse esitamine loetakse kõikide siintoodud tingimustega nõustumiseks.

І.TELLIMUSED:
Tellimused tuleb esitada interneti teel täites asjakohase Tellimusvormi, mis asub veebiaadressil http://www.nidora.com/. Teie tellimus jõuab meieni, kui saate NIDORALT e-maili teel tellimuse kinnituskirja. Tellimuse detailid on peale tellimuse lõpetamist nähtavad ekraanil ning saadetakse registreeritud tellija nimetatud e-maili aadressile e-posti teel.

II. HINNAD JA SOODUSPAKKUMISED:
Kõik leheküljel toodud hinnad on lõplikud. Allahindluse korral on klientidel võimalus allahinnatud toode osta soodushinnaga. Toodete hindu võib muuta ilma eelneva etteteatamiseta. Ostjad tasuvad tootehinna, mis kehtis ostu sooritamise ajal.

ІІІ. KOJUKANNE JA TASUMINE:
Tellimused toob koju kuller 1-3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist, Juhul, kui kaupa pole laos saadaval, anname kliendisle sellest koheselt teada.
Me ei vastuta mõne meie kohustuse viibimise või täitmata jätmise eest juhul, kui viivitus või rike tuleneb sündmustest või asjaoludest väljaspool meie mõistlikku kontrolli.
Kauba eest tuleb tasuda ostu üleandmisel. kullerile kas sularahas või krediitkaardiga.

ІV. TAGASTUSED:
Tagastamise või tühistamise nõuded tuleb saata e-mailile: support@nidora.com. Esitatud nõudes esitab klient nõude põhjenduse. Reserveerime endale õiguse mitte rahuldada kliendi nõuet, kui kaebus on ebamõistlik.
Tagastatud toode peab olema samaväärne Müüjalt saaduga (nagu uus), avamata ning kahjustamata originaalpakendis. Tagastamise aktsepteerimiseks peate esitama tellimuse numbri isikult, kes algselt toote ostis ja kelle andmed on toodud tellimuse koodil. Kliendil on õigus ostetud toode tagastada ja nõuda toote asendamist või raha tagastamist kahel juhul:
1. Juhtudel, kus meie ettevõtte süülisus on tõendatud (saadetud on vale toode või toode on defektiga), klient peaks toote tagastama kümne (10) päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest, ilma transpordikuluta.
2. Kui kliendi otsus toode tagastada ei toimu eelpool nimetatud objektiivsetel põhjustel, reserveerib ettevõte endale õiguse nõuet mitte rahuldada. Kui kaebus on põhjendatud, võib klient tagastada toote kümne (10) päeva jooksul arvates ostutšekil näidatud kuupäevast. Sellisel juhul kannab klient kõik transpordikulud ning toodete hinna mistahes hinnavahe. Kõikidel juhtudel peab toode olemas seisukorras nagu ta oli kliendile kättetoimetamisel hetkel - terve, kahjustamata ja originaalpakendis. Kui toodet ei tagastata kümne (10) päeva jooksul, ei ole meie pood kohustatud raha tagastama. Vastavalt tingimustele ja toote tagastamisega nõustumisele, on kliendil õigus saada uus sama väärtusega toode või raha tagasi. Raha tagastatakse üheksakümne (90) päeva jooksul arvates toote saabumisest meieni. Korduvate tagastuste korral või juhul, kui meie ettevõttel on alust arvata, et klient kuritarvitab pahauskselt tagastamise õigust, on ettevõttel õigus toote tagastamisest keelduda isegi juhul, kui toote tagastamise tingimused on täidetud.
Antud tingimused ei mõjuta ühtegi seaduses ette nähtud tarbija õigusi.

V. KLIENDI KOHUSTUSED:
Te olete vastutav oma tootevaliku ja toote eesmärgipärasuse eest.
Klient ei tohi kahjustada või püüda kahjustada meie ettevõtte terviklikkust, turvalisust ja teenuste kättesaadavust.
Kohustus esitada õige ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-maili aadress ja postiaadress.
Kohustus tasuda tellitud kauba eest.
Kohustus olla kättesaadav isiklikult või esindaja kaudu kauba kohaletoimetamise ajal.
Mitte fabritseerima tellimusi.
Kohustus mitte koostada toote ülevaateid või anda mistahes muud valeinformatsiooni.

VI. TINGIMUSED
Ettevõttel on õigus muuta või uuendada antud tingimusi, kuid see õigus ei mõjuta tingimusi, mis kehtisid kliendi poolt tellimuse tegemise ajal. Tingimuste muutmine või uuendamine jõustub ajal, mil teksti tehakse vastav muudatus. Palun kontrollige perioodiliselt tingimuste võimalikke muudatusi antud veebilehel tingimuste rubriigis.

VІІ. KOHALDATAV ÕIGUS - JURISDIKTSIOON
Sellele kokkuleppele kohaldub Euroopa ja Briti õigus, eriti seadused, mis reguleerivad vaidlusküsimusi, e-kaubandust, kaugmüüki ja tarbijakaitset. Kokkuleppele kohaldub meie ettevõtte asutamise asukoha kohtute jurisdiktsioon.

VІІІ. TOOTED
Leheküljel näidatud tooted on kõrgekvaliteedilised ja vastavad kõikidele nõuetele. Toodete kvaliteet ja kasutusviis on kontrollitud. Veebipoe toodete mistahes muul kasutamisel või mittesihtotstarbelise kasutamise eest vastutab klient ainuisikuliselt.

IX. PRIVAATSUSSÄTTED
Meie veebilehekülje klientide isiklikud andmed on rangelt konfidentsiaalsed ning andmeid kasutatakse ainult ülalmärgitud tegevuste ja informatsiooniga seotud eesmärkidel. Andmete esitamisega kinnitate, et olete üle 18 aasta vana ja annate ettevõttele oma andmete kasutamise õiguse. Teie isiklikke andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud õiguskaitseorganitele, juhul kui see on seadusega nõutav.

Sa võid usaldada NIDORAt kaalulangetamises