Kliiniliselt tõestatud

NIDORA ® põhineb rohkem kui 20 aastasel uurimustööl

Dr Stephen Hill, kõrgelt tunnustatud neuroloog, on uurinud maitse ja lõhna effekti kaalulangetamise ja söömisharjumuste juures rohkem kui 20 aastat. Tulemused, mida ta kogus oma pika meditsiinivaldkonnas tegelemisega, tegid võimalikuks esimese omasuguste seas toote valmimisel kaalulangetamistoodete seas.
Ühelgi teisel kaalulangetamise tooteid ole selliseid kõnekaid tulemusi.

Üle 6 kuulise perioodi jooksul pihustasid 1000 naist ja 1000 meest lõhnastatud, maitsestamata kristalle oma toidule. Igale toidutükile, igale ampsule, igale kausile hommikusöögihelvestega, igale jäätisele. Mitte ükski nendest 2000 inimestest ei teadnud seda, kas nad võtavad toodet (NIDORA) või platseebot, aga uuringu tegijad olid informeeritud. 100 inimest 2000st ei testinud toodet vaid said platseebot. Lisaks ei palutud osalejatel muuta oma toitumis- või treeningharjumusi.

Seega, oli kaks gruppi, kes tegid kliinilist uuringut. Testgrupp, millele anti proovida toodet ja kontrollgrupp, kellele anti platseebot - segu, mis näeb välja nagu toode, aga ei mõjuta organismi mitte mingil viisil. On oluline omada kontrollgruppi, sest see annab võimaluse uurijatele võrrelda tulemusi ja otsustada, kas toode on meditsiiniliselt effektiivne.

Uuringu läbiviijad kaalusid uuringu alguses osalejad üle, tehes seda uuringu lõpus uuesti. Tulemused on illustreeritud esimesel diagrammil. 1900 inimest, kes osalesid kliinilisel uuringul testgrupina, kaotasid keskmiselt 15kg. Osalejad saavutasid need tulemused järgimata spetsiaalset režiimi või dieeti. 100 kontrollgrupi liiget kaotasid keskmiselt 1kg.

Sellele järgnes teine silmad-kinni iseseisva laboratooriumi poolt, milles osalenud kaotasid keskmiselt 12kg. Selles uuringus, 100 meest ja 100 naist jagati kahte rühma - ühele rühmale anti NIDORAt ja teisele platseebot. Ükski osalejatest, ega uuringu tegijad, ei teadnud kumb rühm sai NIDORAt ja kumb platseebot. Sellest anti teada ainult ühele iseseisvale vaatlejale. Iseseisva uuringu tulemusena selgus, et testgrupp kaotas keskmisel 12kg, tulemused on näidatud diagrammil 2. Platseeboga grupi liikmed tegelikult lausa võtsid kaalus juurde 200-300g. Osalejad olid teavitatud sellest, et nad ei muudaks oma toitumis-või treeningkava.


NIDORA® on tõestatud effektiivseks ühes kõige suuremas kliinilises uuringus, mida eales kaalulangetamise toodetele tehtud.

Kliinilised uuringud nõuavad kahe grupi olemasolu - testgrupp ja kontrollgrupp. Testgrupile antakse toodet ja kontrollgrupile platseebot. Mõlemad grupid ei tea, mida nad kasutavad. See on vajalik uurijatele tegemaks kindlaks, kas toode on meditsiiniliselt effektiivne või kõik põhineb psühholoogilstel põhjustel.

NIDORA® uuring andis kliiniliselt tõestatud tulemusi, sest selleks tehti kaks erinevat iseseisvat uuringut. Esimeses uuringus ei teadnud osalejad, mida neile anti, aga uuringu teostajad olid kursis. Teises uuringus ei teadnud ei uuringu teostajad ega osalejad, kummale grupile anti NIDORAt, seda teadis ainult iseseisev vaatleja. Viimast tüüpi uuring aitab välistada tulemustega manipuleerimist eesmärgiga panna toode paremasse valgusesse. Mõlemad testid andsid NIDORA® kaalu langetamise osas positiivseid tulemusi.

Sa võid usaldada NIDORAt kaalulangetamises