PŘED POUŽÍVÁNÍM
STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PRAVIDLA A PODMÍNKY

Před používáním stránky a služeb dostupných na stránce si pozorně přečtěte pravidla a podmínky. Návštěvou nebo použitím stránky nebo nákupem na stránce potvrzujete přijetí pravidel této stránky.

Návštěvou stránky, zobrazením jakéhokoliv obsahu na stránce a/nebo nákupem na stránce stvrzujete, že jste si přečetli, pochopili, jste k tomu právně způsobilí a tedy souhlasíte, že jste právně vázáni těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku.

Tyto podmínky pokrývají všechny produkty, které prodává exkluzivně Nidora LLC prostřednictvím webové stránky http://www.nidora.com/. Jakoukoliv odchylku od podmínek potvrdí Nidora LLC. Jakákoliv jiná pravidla a podmínky jsou vyloučena. Každý uživatel, který vstoupí a použije služby obchodu, souhlasí, že se bude řídit těmito zde uvedenými podmínkami bez výjimek. Pokud někdo nesouhlasí s těmito podmínkami, musí se zdržet používání tohoto obchodu a jakýchkoliv v něm provedených transakcí. Z odeslání objednávky plyne přijetí těchto pravidel a podmínek a všech podmínek plynoucích z objednávky.

І.OBJEDNÁVKY:
Objednávku je nutné odeslat přes internet vyplněním příslušného Formuláře objednávky, který je možné nalézt na http://www.nidora.com/. Objednávka se považuje za obdrženou v okamžiku, kdy obdržíte potvrzující email od NIDORA. Detaily objednávky jsou k dispozici na obrazovce uživatele po vyplnění objednávky a jsou odeslány emailem na emailovou adresu zaregistrovanou uživatelem.

II. CENY A AKCE:
Všechny ceny na stránce jsou konečné. V případě pokračující akce budou naši zákaznici mít šanci obdržet slevu z ceny produktu v akci. Ceny produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nakupujícímu bude naúčtována cena produktu platná v době provedení nákupu.

ІІІ. ODESLÁNÍ:

Produkt je možné doručit kamkoliv v rámci území ČR. Produkty budou doručeny kurýrem na adresu uvedenou ve Formuláři objednávky. Způsob platby je platební kartou. V oblastech, kam není možné produkt doručit kurýrem, zajistí doručení Česká Pošta. Doručení bude probíhat denně, mimo svátky a víkendy.

ІV. VRÁCENÍ PENĚZ:

Požadavky na vrácení peněz budou odeslány emailem na: support@nidora.com. V požadavku zákazník uvede důvod požadavku. Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího nepřijmout, pokud důvod jeho/její stížnosti bude shledán neoprávněným.
Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by byla porušena pečeť nebo balení poškozeno, těsně před prodejem, stejný jako původní balení. Pro přijetí vráceného zboží musíte uvést číslo objednávky osoby, která původně produkt zakoupila a jejíž detaily jsou uvedeny v kódu objednávky. Zákazník má právo vrátit zakoupený produkt a požadovat jeho náhradu za jiný produkt nebo vrátit peníze ve dvou případech:
1. V případě prokázaného pochybení naší společnosti (obdržení chybného produktu nebo produktu s vadami v kvalitě), zákazník vrátí produkt během deseti (10) dní od dne, kdy produkt obdržel, bez nákladů na přepravu.
2. V případě, že rozhodnutí zákazníka vrátit produkt není důsledkem žádného dříve zmíněného důvodu, si společnost vyhrazuje právo požadavek neuspokojit. V případě vznesení nároku může zákazník produkt vrátit během deseti (10) dní od data převzetí. V tomto případě náklady na dopravu a také veškeré rozdíly v ceně produktu jdou na vrub zákazníkovi. Ve všech případech musí produkt být ve stavu, v jakém jej zákazník obdržel, kompletní, bez jakéhokoliv poškození a v původním balení. Není-li produkt vrácen do deseti dní (10), není náš obchod povinen přijmout jakýkoliv požadavek vrácení peněz. Při splnění Pravidel a podmínek a přijetí vrácení produktu je zákazník oprávněn obdržet jiný produkt ve stejné ceny nebo vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi proběhne během devadesáti (90) dní od obdržení produktu.V případě opakovaných požadavků na vrácení peněz nebo požadavků, u kterých naše společnost čistě na základě svého uvážení shledá, že zákazník zneužívá právo na vrácení zboží nebo jedná ve špatné víře, je společnost oprávněna odmítnout vrácení produktu i v případě splnění těchto podmínek.
Tyto podmínky neovlivní jakákoliv práva zákazníka zaručená zákonem.

V. Povinnosti klienta:

Jste zodpovědní za výběr vašeho produktu a jeho vhodnost pro vaše účely.
Zákazník nesmí poškodit nebo se pokusit poškodit integritu, bezpečnost a/nebo dostupnost služeb naší společnosti.
Poskytnout platné jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a email.
Zaplatit cenu objednaného zboží.
Být dostupný nebo mít k dispozici zástupce v době dodání.
Nevytvářet objednávky.
Nevytvářet recenze produktů nebo dávat jakékoliv jiné chybné informace.

VI. PRAVIDLA A PODMÍNKY

Společnost si vyhrazuje práv upravit nebo aktualizovat tyto pravidla a podmínky, to však nemá vliv na existující pravidla a podmínky přijatá zákazníkem po vytvoření objednávky. Úprava nebo obnovení bude platné od doby zveřejnění změněného textu. Pravidelně prosím kontrolujte změny části pravidel a podmínek na této stránce.

VІІ. PLATNÉ PRÁVO - JURISDIKCE

Tato Smlouva se bude řídit Evropským a Českým právem, obzvláště právem, které řídí záležitosti související s elektronickým obchodem, vzdáleným prodejem a ochranou zákazníka a bude podléhat výhradně jurisdikci soudů v místě umístění naší společnosti.

VІІІ. PRODUKTY

Produkty umístěné na této stránce obchodu jsou produkty vysoké kvality a splňují všechny požadované specifikace. Jsou také analyzovány ve smyslu kvality a použití. Jakékoliv jiné použití než takové, ke kterému jsou určen a vyrobeny v našem online obchodě je čistě na zodpovědnost zákazníka.

IX. OCHRANA SOUKROMÍ

Osobní data zákazníků naší webové stránky budou přísně důvěrná a budou použita pouze k provedení akcí výše a k informačním účelům. Odeslání vašich osobních dat znamená, že vám bylo 18 let a souhlasíte s odesláním s použitím dat naší společností. Vaše osobní detaily nebudou předány třetím stranám, pokud k tomu nebudeme nuceni právními prostředky pomocí autorit k vynucení práva.

Během hubnutí můžete 100% NIDOŘE® důvěřovat