Klinicky ověřeno

NIDORA® je založena na více než 20 letém výzkumu

Dr. Stephen Hill, vysoce uznávaný neurolog, se zabývá účinky čichu a chuti pro úbytek váhy a stravovacími zvyky více než 20 let. Provedl řadu klinických výzkumů a účinků čichu a chuti. Výsledky, které byly schromážděny běheme jeho dlouholeté lékařské činnosti pomohly ke vzniku procesu na úbytek váhy.


No other weight-loss product has such extraordinary clinical results.

Žádný jiný systém na úbytek hmotnosti nemá takové klinické výsledky

Během 6 měsíců 1000 mužů a žen 1000 užívalo voňavé, bezchuťové krystaly na všechno, co jedli. Každý kousek jídla, každé, každou cereálii a každou misku zmrzliny... Nikdo z těchto lidí 2000 nevědělo, že konzumují výrobek (NIDORA®) nebo placebo, pouze vědci byli informováni. 100 lidí mezi 2000 netestovali výrobek, ale dostali placebo. My jsem také věděl, co užívali. Účastníci navíc nebylu nuceni změnit své běžné stravovací návyky ani cvičení program.

Takže máme dvě skupiny, které se účastní klinické studie. Jedné skupině testu jsou rozdány výrobky a kontrolní skupině je podáno placebo - směs, která vypadá jako zkušební výrobek, ale nebude v žádném případě působit. Je nutné mít vždy kontrolní skupinu, protože vědci mohou porovnávat své výsledky s těmi z testovací skupiny, pokud je produkt skutečně medicínsky aktivní.

Vědci pak zváží účastníky na počátku studie, a opět na konci studie. Výsledky jsou znázorněny na prvním diagramu. 900 lidí, kteří se zúčastnili klinické studii v testovací skupině a dokončili program a ztratili v průměru 15 kg. Účastníci dosáhli těchto výsledků bez jakéhokoliv režimu, speciálním cvičením a diety. Těch 100 v kontrolní skupině ztratilo v průměru pouhý 1 kg.

Následovala dvojitá studie nezávisle na laboratořích, ve které účastníci ztratili v průměru 12 kg. V této studii 100 mužů a 100 žen byly rozděleny do dvou skupin – jedena skupina dostala NIDORU® a druhé byla podána placebo. Ani jedna skupina a ani výzkumníci, nevěděli, která skupina bere NIDORU® , a které placebo. Nezávislý pozorovatel byl však informován. Nezávislé výsledky ukázaly, že lidé v testovací skupině ztratil v průměru 12 kg. Výsledek je zobrazen v diagramu dvě. Ve skutečnosti, ti co byli ve skupině placebo nabrali v průměru 200-300 g. Účastníci byli rovněž pověřeni neměnit jejich stávající zvyky ani cvičební programy.

NIDORA® byla schválena v jedné z největších klinických studií na úbytek váhy bez lékařského předpisu

Klinické studie požadují aby dvě skupiny zůstaly – testovací skupina a kontrolní skupina. Testovací skupině je podán produkt a kontrolní skupině - placebo. Obě skupiny nevědí, co berou. Je to nezbytné pro výzkum pracovníků, protože je-li výrobek skutečně podroben medicíně a nesmí být na psychologickém základě.

NIDORA® poskytla klinicky prokázané výsledky, jednalo se o dvě nezávislé studie. V první dvou různé skupině účastníci nevěděli, co dostali, ale vědci si toho byli vědomi. V druhé klinické studii vědci účastníci nebyli informováni o tom, která skupina bere NIDORU® a které placebo. Nezávislý pozorovatel porovnal výsledky. Druhý výzkum se nazývá, dvojitě slepý. Dvojitě slepá studie snížuje pravděpodobnost práci s výsledky a znázorňuje produkt v lepším světle. Obě zkoušky prokázaly pozitivní výsledky pro úbytek hmotnosti NIDORA®.

Během hubnutí můžete 100% NIDOŘE® důvěřovat